Oandu loodusmetsarada

Matkarajad

Oandu loodusmetsarada (~ 4,7 km)

Rada algab Sagadi ajaloolise metsakonnahoone lähedal, Koljaku, Sagadi ja Altja teede ristumiskohal. Võsult on siia 10 km, Sagadi mõisast 3 km, Altjalt 2 km. Raja pikkus on 4,7 km ja  selle läbimiseks kulub alla 2 tunni. Loodusrajal on 19 vaatluspunkti. Niiskemates kohtades laudrada.

1. Metsakasvukohatüübid, samblikumännik. Põdrasamblik, harilik põdrasamblik, mets- ja mahe põdrasamblik.
2. Oandu pinnamood  ja selle kujunemine. Põhja-Eesti paekallas, klindiesine terrass, mandrijää kontaktnõlv, luited ja rannavallid.
3. Loodusliku metsa areng. Kuusk. Vana mets, puude ulatuslik hukkumine, pioneerpuud, kasv ja areng, vana mets, vananemine ja üksikpude suremine, uuenemine vana metsa all, noor mets.
4. Mets ja muld. Leedemuld, metsakõdu, mullakihid ehk horisondid, lähtekivim, soostunud leedemuld, soomuld.
5. Mustikamännik, lehtsamblad.
6. Allikad. Oandu allikad on kõige magedamad Eestis.
7. Kõdusookuusik on 140.aastane, mis kujunenud välja looduslikult. Jänesekapsas, leseleht, laanelill, kattekold.
8. Põder ja mets. Põtrade toit talvel – pajuoksad, noorte mändide okasd ja koor, mustika- ja kanarbikupuhmad.
9. Haab ja puuõõntes pesitsejad. Haavatahelik.
10. Tormimurd.
11. Litoriinamere luiteahelik, sinikamänik.
12. Vaigutamine.
13. Metssiga.
14. Erinevad metsapõlvkonnad loodusmetsas. Loodusmetsa tunnused, puusugupõlved, puurühmad, lagunevad tüved, kõdupuit.
15. Looduslik uuenemine.
16. Sanglepp.
17. Surm ja lagunemine loodusmetsas.
18. Rabamets ja kõdusoomets.
19. Antsülusjärve rannamoodustised.